Lillesand folkebibliotek

   
Mjølketannmuseet : forteljingar
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Mjølketannmuseet : forteljingar
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
År
 • 2018
Noter
 • Boka er ei samling forteljingar som nærast liknar fabelen i si form. Historiene krinsar omkring relasjonar, ofte dei som gjeld foreldre og barn, men òg dei mellom naboar, ektefellar og sysken. Særskild for denne samlinga av tekstar, er korleis forfattaren har komprimert dei ulike historiene om årelange relasjonar inn i ei knapp, avgrensa og ofte symbolsk form, til dømes i ei av forteljingane om ei mor med sju vaksne barn og ei eske full av mjølketennene deira. Omtalen er utarbeidd av BS. Inneheld 27 forteljingar
ISBN
 • 978-82-521-9656-6
Tilgjengelige
 • 1/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00001399pam 22002531 4500
*001237447
*008181106        a     10nno 2
*015 $a0531244$bBIBBI
*019 $bl$dN
*020 $a978-82-521-9656-6$bib.$cNkr 349.00
*100 0$aKaldhol, Marit$d1955-$jn.
*24510$aMjølketannmuseet$bforteljingar$cMarit O. Kaldhol
*260 $aOslo$bSamlaget$c2018
*300 $a131 s.
*505 $aInneheld 27 forteljingar
*520 $aBoka er ei samling forteljingar som nærast liknar fabelen i si form. Historiene krinsar omkring relasjonar, ofte dei som gjeld foreldre og barn, men òg dei mellom naboar, ektefellar og sysken. Særskild for denne samlinga av tekstar, er korleis forfattaren har komprimert dei ulike historiene om årelange relasjonar inn i ei knapp, avgrensa og ofte symbolsk form, til dømes i ei av forteljingane om ei mor med sju vaksne barn og ei eske full av mjølketennene deira. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*650 2$aMødre og barn$1306.8743$2BS$492622$2BS$9nob
*650 2$aMellommenneskelige relasjoner$0psykologi$1158.2$2BS$416569$2BS$9nor
*655 2$aFortelling$4699$2BS$9nob
*950 0$aSosiale relasjoner$zMellommenneskelige relasjoner$9nob
*950 0$aMellommenneskelige forhold$zMellommenneskelige relasjoner$0psykologi$9nob
*950 0$aSosialt samkvem$zMellommenneskelige relasjoner$0psykologi$9nor
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Ei mor samlar mjølketennene til barna sine i ei fyrstikkeske. Så snart barna er vaksne og flyttar ut, stikk ho føtene i skorne. Strømpesaumen treffer hælen midt bak. Kåpestoffet svingar tynt og lett rundt kroppen. Ho ristar på fyrstikkeska. Lyttar til den tørre og fine lyden. Hugsar dei små munnane. Sju barn. Sju panneluggar. Ho slepper eska ned i kåpelomma. Så låser ho huset og tar toget til byen ved kysten. Tida er komen. Prosjektet ventar. I lomma skranglar tennene. Mjølketannmuseet er ei samling uvanlege, snodige og absurde tekstar. Her er heile livsløp komprimerte til fyrstikkeskestorleik, og kortare hendingsforløp er forstørra. Frå eit nøkternt perspektiv rissar forteljingane opp relasjonar, særleg mellom foreldre og barn, men òg mellom søsken, naboar og ektefellar. I nokre forteljingar er døme frå dyreriket fletta inn, som når ei kvinne giftar seg med ein hund. Overgangane mellom barndom og vaksenliv og dyre- og menneskeliv er flytande og fabelliknande på grensa til det surrealistiske.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerHylle
Ex1Tilgjengelig Lillesand folkebibliotek